Thông tin vận chuyển

0908927496
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh

- Thời gian vận chuyển Công ty luôn đảm bảo đúng quy định (trừ trường hợp bất khả kháng),

- Trường hợp trễ hàng chúng tôi luôn nhận mọi trách nhiệm, không đùn đẩy cho phía bên khách hàng.

icon zalo
0
icon zalo icon zalo icon zalo
google-site-verification=ZoVv1XaywXSyj6HjjIBnlpWttpua1eNM-VDavZ3hs50